Tibeáčkům se věnujeme od roku 1995 a první štěňátka se u nás narodila v květnu roku 1998. Od té doby jsme odchovali již řadu štěňátek, která jsou především výbornými společníky. Někteří tibísci pocházející z našich chovatelských stanic se úspěšně účastní výstav a jsou pokračovateli v chovu, někteří se věnují i sportu (agility, dog dancing), a spousta štěňátek je především skvělými paráky, takovými, jakými právě tibeáčci umí být!Odchovy chovatelské stanice PERLA MAHAGON
chov od roku 1998
-
 "A" Perla mahagon (28.5.1998) rodokmen fotogalerie
 "B" Perla mahagon (8.5.1999) rodokmen fotogalerie
 "C" Perla mahagon (18.3.2000) rodokmen fotogalerie
 "D" Perla mahagon (15.7.2000) rodokmen fotogalerie
 "E" Perla mahagon (19.5.2001) rodokmen fotogalerie
 "F" Perla mahagon (20.5.2001) rodokmen fotogalerie
 "G" Perla mahagon (28.5.2001) rodokmen fotogalerie
 "H" Perla mahagon (22.10.2001) rodokmen fotogalerie
 "CH" Perla mahagon (14.1.2002) rodokmen fotogalerie
 "I" Perla mahagon (26.7.2002) rodokmen fotogalerie
 "J" Perla mahagon (26.7.2002) rodokmen fotogalerie
 "K" Perla mahagon (8.11.2002) rodokmen fotogalerie
 "L" Perla mahagon (18.5.2003) rodokmen fotogalerie
 "M" Perla mahagon (30.8.2003) rodokmen fotogalerie
 "N" Perla mahagon (12.9.2003) rodokmen fotogalerie
 "O" Perla mahagon (8.9.2003) rodokmen fotogalerie
 "P" Perla mahagon (1.1.2004) rodokmen fotogalerie
 "Q" Perla mahagon (14.5.2004) rodokmen fotogalerie
 "R" Perla mahagon (23.5.2004) rodokmen fotogalerie
 "S" Perla mahagon (8.1.2005) rodokmen fotogalerie
 "T" Perla mahagon (11.1.2005) rodokmen fotogalerie
 "U" Perla mahagon (28.5.2005) rodokmen fotogalerie
 "V" Perla mahagon (15.9.2005) rodokmen fotogalerie
 "W" Perla mahagon (6.5.2006) rodokmen fotogalerie
 "X" Perla mahagon (14.5.2006) rodokmen fotogalerie
 "Y" Perla mahagon (2.8.2006) rodokmen fotogalerie
 "Z" Perla mahagon (18.8.2006) rodokmen fotogalerie
 "A2" Perla mahagon (23.1.2007) rodokmen fotogalerie
 "B2" Perla mahagon (28.1.2007) rodokmen fotogalerie
 "C2" Perla mahagon (3.6.2007) rodokmen fotogalerie
 "D2" Perla mahagon (8.6.2007) rodokmen fotogalerie
 "E2" Perla mahagon (29.8.2007) rodokmen fotogalerie
 "F2" Perla mahagon (7.9.2007) rodokmen fotogalerie
 "G2" Perla mahagon (24.10.2007) rodokmen fotogalerie
 "H2" Perla mahagon (23.12.2007) rodokmen fotogalerie
 "CH2" Perla mahagon (9.1.2008) rodokmen fotogalerie
 "I2" Perla mahagon (13.3.2008) rodokmen fotogalerie
 "J2" Perla mahagon (4.7.2008) rodokmen fotogalerie
 "K2" Perla mahagon (9.7.2008) rodokmen fotogalerie
 "L2" Perla mahagon (17.7.2008) rodokmen fotogalerie
 "M2" Perla mahagon (22.8.2008) rodokmen fotogalerie
 "N2" Perla mahagon (7.9.2008) rodokmen fotogalerie
 "O2" Perla mahagon (30.10.2008) rodokmen fotogalerie
 "P2" Perla mahagon (5.3.2009) rodokmen fotogalerie
 "Q2" Perla mahagon (5.3.2009) rodokmen fotogalerie
 "R2" Perla mahagon (22.6.2009) rodokmen fotogalerie
 "S2" Perla mahagon (30.10.2009) rodokmen fotogalerie
 "T2" Perla mahagon (3.11.2009) rodokmen fotogalerie
 "U2" Perla mahagon (3.11.2009) rodokmen fotogalerie
 "V2" Perla mahagon (29.6.2010) rodokmen fotogalerie
 "W2" Perla mahagon (17.7.2010) rodokmen fotogalerie
 "X2" Perla mahagon (18.7.2010) rodokmen fotogalerie
 "Y2" Perla mahagon (14.8.2010) rodokmen fotogalerie
 "Z2" Perla mahagon (25.11.2010) rodokmen fotogalerie
 "A3" Perla mahagon (11.2.2011) rodokmen fotogalerie
 "B3" Perla mahagon (10.4.2011) rodokmen fotogalerie
 "C3" Perla mahagon (6.6.2011) rodokmen fotogalerie
 "D3" Perla mahagon (29.6.2011 rodokmen fotogalerie
 "E3" Perla mahagon (11.10.2011) rodokmen fotogalerie
 "F3" Perla mahagon (26.1.2012) rodokmen fotogalerie
 "G3" Perla mahagon (2.2.2012) rodokmen fotogalerie
 "H3" Perla mahagon (3.2.2012) rodokmen fotogalerie
 "CH3" Perla mahagon (19.2.2012) rodokmen fotogalerie
 "I3" Perla mahagon (14.9.2012) rodokmen fotogalerie
 "J3" Perla mahagon (2.10.2012) rodokmen fotogalerie
 "K3" Perla mahagon (24.2.2013) rodokmen fotogalerie
 "L3" Perla mahagon (18.5.2013) rodokmen fotogalerie
 "M3" Perla mahagon (24.8.2013) rodokmen fotogalerie
 "N3" Perla mahagon (4.11.2013) rodokmen fotogalerie
 "O3" Perla mahagon (16.11.2013) rodokmen fotogalerie
 "P3" Perla mahagon (22.2.2014) rodokmen fotogalerie
 "Q3" Perla mahagon (7.6.2014) rodokmen fotogalerie
 "R3" Perla mahagon (21.8.2014) rodokmen fotogalerie
 "S3" Perla mahagon (20.2.2015) rodokmen fotogalerie
 "T3" Perla mahagon (21.5.2015) rodokmen fotogalerie
 "U3" Perla mahagon (5.9.2015) rodokmen fotogalerie
 "V3" Perla mahagon (30.11.2015) rodokmen fotogalerie
 "W3" Perla mahagon (6.6.2016) rodokmen fotogalerie
 "X3" Perla mahagon (16.7.2016) rodokmen fotogalerie
 "Y3" Perla mahagon (14.8.2016) rodokmen fotogalerie
 "Z3" Perla mahagon (24.3.2017) rodokmen fotogalerie
 "A4" Perla mahagon (30.3.2017) rodokmen fotogalerie
 "B4" Perla mahagon (24.9.2017) rodokmen fotogalerie
 "C4" Perla mahagon (14.2.2019) rodokmen fotogalerie
 "D4" Perla mahagon (14.4.2019) rodokmen fotogalerie
 "E4" Perla mahagon (18.8.2019) rodokmen fotogalerie
 "F4" Perla mahagon (29.8.2019) rodokmen fotogalerie
 "G4" Perla mahagon (5.9.2019) rodokmen fotogalerie
 "H4" Perla mahagon (4.7.2020) rodokmen fotogalerie
 "CH4" Perla mahagon (5.7.2020) rodokmen fotogalerie
 "I4" Perla mahagon (6.7.2020) rodokmen fotogalerie
 "J4" Perla mahagon (28.4.2021) rodokmen fotogalerie
 "K4" Perla mahagon (28.4.2021) rodokmen fotogalerie
 "L4" Perla mahagon (14.2.2022) rodokmen fotogalerie
 "M4" Perla mahagon (4.11.2022) rodokmen fotogalerie
 "N4" Perla mahagon (14.11.2022) rodokmen fotogalerie
 "O4" Perla mahagon (14.2.2023) rodokmen fotogalerie
 "P4" Perla mahagon (22.5.2024) rodokmen fotogalerieOdchovy chovatelské stanice PEARL OF THE MOON
chov od roku 2013
-
 "Angelic" Pearl of the Moon (23.2.2013) rodokmen fotogalerie
 "Breezy" Pearl of the Moon (29.10.2013) rodokmen fotogalerie
 "Cute" Pearl of the Moon (20.8.2014) rodokmen fotogalerie
 "Dancing" Pearl of the Moon (16.5.2016) rodokmen fotogalerie
 "Evening" Pearl of the Moon (16.12.2016) rodokmen fotogalerie
 "Frozen" Pearl of the Moon (19.12.2016) rodokmen fotogalerie
 "Glimmer" Pearl of the Moon (23.3.2017) rodokmen fotogalerie
 "Happy" Pearl of the Moon (25.9.2017) rodokmen fotogalerie
 "Charming" Pearl of the Moon (1.9.2019) rodokmen fotogalerie
 "Illusion" Pearl of the Moon (14.11.2019) rodokmen fotogalerie
 "Jewel" Pearl of the Moon (26.6.2020) rodokmen fotogalerie
 "Kiss" Pearl of the Moon (5.7.2020) rodokmen fotogalerie
 "Loveled" Pearl of the Moon (28.4.2021) rodokmen fotogalerie
 "Mysterious" Pearl of the Moon (30.4.2021) rodokmen fotogalerie
 "Night" Pearl of the Moon (1.5.2021) rodokmen fotogalerie
 "Oh My" Pearl of the Moon (14.2.2022) rodokmen fotogalerie
 "Pretty" Pearl of the Moon (17.2.2022) rodokmen fotogalerie
 "Quality" Pearl of the Moon (22.2.2022) rodokmen fotogalerie
 "Rebellious" Pearl of the Moon (26.6.2022) rodokmen fotogalerie
 "Secret" Pearl of the Moon (19.9.2022) rodokmen fotogalerie
 "Time for" Pearl of the Moon (9.11.2022) rodokmen fotogalerie
 "Unique" Pearl of the Moon (30.9.2023) rodokmen fotogalerie
 "Velvet" Pearl of the Moon (15.11.2023) rodokmen fotogalerie
 "Wild" Pearl of the Moon (19.3.2024) rodokmen fotogalerie