Místem původu AUSTRALSKÉHO OVČÁKA není, jak by se očekávalo, Austrálie, ale USA. Přesný původ australských ovčáků je však zahalen tajemstvím...

Teorií, jak se předkové australských ovčáků dostali do Ameriky, je několik. Za nejpravděpodobnější je považována verze spojená s Basky - obyvateli severovýchodního Španělska a jihozápadního cípu Francie. Po vzestupu poptávky po ovčí vlně Baskové začali migrovat do Austrálie, a své nepostradatelné pomocníky - "malé modré psy s krátkým ocasem" si brali sebou. Tito psi, které si sebou Baskové přivezli ze své původní domoviny (a kteří mají tedy svůj prapůvod mezi evropskými ovčáckými plemeny) se podobali Australským ovčákům tak, jak je známe dnes. Přestože byli kříženi i s jinými pasteveckými plemeny (a dle některých pramenů i s australskými dingy), jejich typ se stejně prosazoval, a tím i zachovával. Baskové, přicházející do Spojených států, příjížděli většinou právě z Austrálie, a proto psi, kteří je provázeli, dostali jméno Australský ovčák. "Malé modré psy s krátkým ocasem" si velmi rychle oblíbili i místní indiáni, kteří je chovali nejen ve velké oblibě, ale především vážnosti a úctě, a pro jejich úžasný pohled zvláštních, často modrých očí, je nazývali "PSI S OČIMA DUCHŮ". Baskové neměli psaný jazyk a většina z nich nemluvila anglicky. Proto neexistují žádné záznamy a tak všechno, co je o nich známo, je dochováno z ústního podání. Můžeme se tedy jen domnívat, že tato nejpravděpodobnější verze vzniku australských ovčáků, je tou správnou.

Na podzim roku 1957 skupina nadšenců v USA založila sdružení ASCA - Australian Shepherd Club of America. Oficiálním registrem pro Australské ovčáky se stal The International English Shepherd Registry (IESR) dnes známý jako National Stock Dog Registry (NSDR). V roce 1971 ASCA otevřela vlastní plemenou knihu, věnovala se upevňování exteriérových i povahových znaků plemene, rozvýjela pracovní stránku psů a v roce 1975 vznikla komise, která vytvořila první plemenný standard, který vstoupil v platnost dne 1.1.1977. V ASCA tento standard platí dodnes beze změn. Podle všeho je ASCA největším "jednoplemeným" registrem v severní Americe. V současné době nabízí vlastní akce v agility, obedienci, Junior handling, pasení, stopování a samozřejmě pořádá výstavy. Ve všech těchto oblastech lze dosáhnout ASCA titulů v souladu s jejich vlastními jednotlivými programy.

V roce 1985 se malá část členů ASCA rozhodla dosáhnout uznání plemene u AKC (American Kennel Club), přestože většina členů s tím nesouhlasila, protože se obávala, že dojde k rozdělení plemene na výstavní a pracovní psy, čehož se obávala právem. Modifikovaný plemenný standard byl v roce 1991 uznán AKC (ASCA standard samozřejmě platí v rámci ASCA dál) a v roce 1993 dosáhlo plemeno Australský ovčák plného uznání od AKC s právem zúčastnit se všech akcí, které AKC pořádá.

Velkým mezníkem pro evropský chov australských ovčáků se stal rok 1996, kdy došlo k prozatimnímu uznání plemene Australský ovčák od FCI (F.C.I. standard č. 342 - 24.7.1996). Plného uznání FCI se plemeno australský ovčák dočkalo od dne 1. června 2007.

V ČR je chov AUSTRALSKÝCH OVČÁKŮ veden prostřednictvím dvou chovatelských klubů, a to Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích (KCHBO)Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP). KCHBO kromě jiného také vede jedinečnou obsáhlou databázi australáků.AUSTRALSKÝ OVČÁK v tisku...

O australáčcích se poměrně často objevují zmíňky v kynologických časopisech. Většinou jsou to opravdu pouze krátké článečky, ale již byly vypracovány a otištěny i rozsáhlejší monografie plemene - někdy více, někdy méně výstižné... Kliknutím na obrázek si můžete zobrazit celý článek tak, jak byl otištěn v časopisu (články jsou v pdf formátu).

SVĚT PSŮ  -  08/2005
Australský ovčák - Nová hvězda na kynologickém poli
autorka: Lae Smrčková
PLANETA ZVÍŘAT  -  08/2007
Australský ovčák - portrét plemene
autorka: Jarmila Podzemská
PES PŘÍTEL ČLOVĚKA  -  04/2009
Australský ovčák - Dotazník Top DOG
autor: pes Rock vlastní tlapkou 
DOGS MAGAZÍN  -  02/2010
Pes (Australian Shepherd) s očima duchů
autor: redakce
PES PŘÍTEL ČLOVĚKA  -  08/2010
Australský ovčák - pes s očima duchů
autorka: Ivana Šarochová
SVĚT PSŮ  -  12/2010
Australský ovčák - hvězda z rodea
autorka: G.Metzová a Minerva
SVĚT PSŮ  -  12/2010
Podlehli jsme nákaze
autorka: Lea Smrčková - rozhovor se Zuzanou a Lindou Hodovými
FAUNA  -  11/2011
Australský ovčák
autorka: Eva Nohelová
PSÍ KUSY  -  8/2011
Australský ovčák - aktivní hlídač i sportovec
autorka: Mirka Koníčková
PLANETA ZVÍŘAT  -  07/2013
Australský ovčák - portrét plemene
autorky: Mgr. Hana Langerová & Martina Trávníčková